Zachęcamy do zapoznania się z szablonem prezentacji dostępnym TUTAJ.

Akceptuję regulamin konkursu CloudNine.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
nazwisko, data urodzenia, adres mailowy, nr telefonu, dane uczelni, kierunek studiów, rok studiów,
praca dyplomowa, ekstrakt pracy, dane o promotorze, prezentacja), w celu i zakresie niezbędnym do
organizacji programu CloudNine, organizacji i przeprowadzenia konkursów w ramach programu
CloudNine oraz wręczenia nagród zwycięzcom.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
nazwisko, dane uczelni, kierunek studiów, rok studiów, praca dyplomowa, ekstrakt pracy, dane o
promotorze, prezentacja), w celu i zakresie niezbędnym do publikacji na stronie internetowej oraz w
mediach społecznościowych Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów informacji o
zwycięzcach konkursów organizowanych w ramach programu CloudNine.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
nazwisko, data urodzenia, adres mailowy, nr telefonu, dane uczelni, kierunek studiów, rok studiów,
praca dyplomowa, ekstrakt pracy, dane o promotorze, prezentacja) i ich dalsze powierzenie
przedsiębiorcom uczestniczącym w programie CloudNine w celu nawiązania przez przedsiębiorców
kontaktu w sprawie ofert pracy, praktyk, stażów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
nazwisko, adres mailowy) w celu i zakresie niezbędnym do otrzymywania biuletynów informacyjnych,
newsletterów, materiałów reklamowych oraz ofert/ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności
Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów
Logistyki i Zakupów z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa oraz jego
partnerów i podwykonawców organizujących program CloudNine, w formie opublikowania mojego
wizerunku w postaci fotografii na prezentacji podczas konferencji finałowej programu CloudNine oraz
celem stworzenia relacji audio/foto/wideo z wydarzenia, na stronie internetowej Polskiego
Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów oraz na portalach społecznościowych Polskiego
Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Zapoznałam/-em się z informacją RODO umieszczoną na stronie www konkursu CloudNine.

Regulamin konkursu CloudNine dostępny tutaj.