Zachęcamy do zapoznania się z szablonem prezentacji dostępnym TUTAJ.

  Akceptuję regulamin konkursu CloudNine.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
  siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
  nazwisko, data urodzenia, adres mailowy, nr telefonu, dane uczelni, kierunek studiów, rok studiów,
  praca dyplomowa, ekstrakt pracy, dane o promotorze, prezentacja), w celu i zakresie niezbędnym do
  organizacji programu CloudNine, organizacji i przeprowadzenia konkursów w ramach programu
  CloudNine oraz wręczenia nagród zwycięzcom.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
  siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
  nazwisko, dane uczelni, kierunek studiów, rok studiów, praca dyplomowa, ekstrakt pracy, dane o
  promotorze, prezentacja), w celu i zakresie niezbędnym do publikacji na stronie internetowej oraz w
  mediach społecznościowych Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów informacji o
  zwycięzcach konkursów organizowanych w ramach programu CloudNine.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
  siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
  nazwisko, data urodzenia, adres mailowy, nr telefonu, dane uczelni, kierunek studiów, rok studiów,
  praca dyplomowa, ekstrakt pracy, dane o promotorze, prezentacja) i ich dalsze powierzenie
  przedsiębiorcom uczestniczącym w programie CloudNine w celu nawiązania przez przedsiębiorców
  kontaktu w sprawie ofert pracy, praktyk, stażów.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów z
  siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa moich danych osobowych (imię,
  nazwisko, adres mailowy) w celu i zakresie niezbędnym do otrzymywania biuletynów informacyjnych,
  newsletterów, materiałów reklamowych oraz ofert/ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności
  Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów
  Logistyki i Zakupów z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/8, 02-521 Warszawa oraz jego
  partnerów i podwykonawców organizujących program CloudNine, w formie opublikowania mojego
  wizerunku w postaci fotografii na prezentacji podczas konferencji finałowej programu CloudNine oraz
  celem stworzenia relacji audio/foto/wideo z wydarzenia, na stronie internetowej Polskiego
  Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów oraz na portalach społecznościowych Polskiego
  Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

  Zapoznałam/-em się z informacją RODO umieszczoną na stronie www konkursu CloudNine.

  Regulamin konkursu CloudNine dostępny tutaj.